Instruktøren i aksjon

video
Instruktøren i aksjon
  • Filmen startes ved å trykke kort på bildet.
  • Filmen stoppes ved å trykke kort på filmen.

Vil du tilbake til forsiden, trykk her.