Personvern.

Oppdatert 03.08.2020.

Personvern.

Siden 2018 gjelder innskjerpede regler for personvern. De kalles Personvernforordningen og er kanskje bedre kjent som GDPR. Du kan lese litt om dette på Forbrukerrådets nettside.

Hvem er vi?

Vår nettsted-adresse (url) er horetrobbel.no og høretrøbbel.no.
Ansvarlig for disse nettsidene er bedriften Stein Thomassen (nuf), organisasjonsnr. 992289953.

Vår personvern-filosofi.

Når du bruker våre nettsider og de muligheter som finnes der, registrerer vi så lite som mulig informasjon om deg og det utstyret du benytter.

Vi forsøker også å oppbevare opplysningene på en sikker måte og holde dem for oss selv. Noen opplysninger (typisk grunnleggende og halv-personlige) blir samlet inn automatisk. Andre opplysninger registreres bare etter at du har gitt oss tillatelse til det.

Du kan selvsagt få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også be om å få slettet opplysningene, men det er ikke alltid mulig å etterkomme ditt ønske fullt ut, for myndighetene krever at vi i noen tilfeller oppbevarer bestemte opplysninger en viss tid.

Avhengig av hvordan du bruker nettsidene.

Hvordan du bruker våre nettsider, påvirker hva vi registrerer og oppbevarer. Derfor har vi valgt å dele opp personvernbeskrivelsen slik at det er lettere å se hva som skjer i de ulike brukstilfellene. Nedenfor forteller vi litt om dette.

Passiv bruk.

Når du besøker våre sider på en passiv måte, dvs bare ser på dem og klikker på navigasjonslenker, registrerer og oppbevarer vi enkelte opplysninger som til en viss grad er personlige. Opplysningene blir anonymisert av vårt system, slik at vi ikke kan identifisere, profilere og spore deg. Skulle det skje et datainnbrudd, kan opplysningene dine heller ikke identifiseres av skurkene.

Du har en avlyttingssikker forbindelse (ref hengelåsen) når du besøker våre nettsider. Det skal derfor ikke være mulig for andre å få rede på hva slags informasjon du leser.

Registrering av slike opplysninger som ikke er direkte personlige, er nødvendig for å sikre at nettsidene fungerer bra for de besøkende, og for å måle hvor populære de ulike sidene våre er, samt for å se hva slags type utstyr (f.eks. mobil eller PC) som er vanlig å bruke når våre nettsider besøkes. Opplysningene benyttes også i forbindelse med beskyttelse mot data-innbrudd.

De fleste slike opplysninger slettes i løpet av noen dager. Enkelte spares i opp til ett år.

Vi tar regelmessig sikkerhetskopi av nettsidene. Sikkerhetskopiene er kryptert og dermed uleselige for andre enn oss som har krypteringsnøkkelen. Dermed er de beskyttet mot avlytting og tyveri. Skulle vi få et datainbrudd, vil sikkerhetskopiene være uleselig for skurkene.

OBS: Akkurat som på alle andre nettsider, vil mange av våre lenker føre deg vekk fra våre nettsider og over til andre aktører hvor vi ikke har kontroll på hvordan personvernet er.

Info-kapsler (cookies).

Vi benytter ingen informasjonskapsler (cookies) med personlig eller halv-personlig informasjon eller som kan brukes for å spore deg og dine aktiviteter. Vi benytter kun et par stykker som er fullstendig upersonlig og brukes til helt grunnleggende intern teknisk bruk.

En oversikt over våre info-kapsler finner du på siden Våre info-kapsler.

Det går greit å bruke våre nettsider uten å bruke info-kapsler. I så fall må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere info-kapsler (cookies), eller til å la deg akseptere eller blokkere info-kapsler enkeltvis.

Andre teknologier.

Vi benytter ikke:

Aktiv bruk.

Når du bruker våre sider på en aktiv måte (dvs abonnerer på blogginnlegg, kontakter oss, eller lignende), registrerer og oppbevarer vi personlige opplysninger som for eksempel navn, epost-adresse, og lignende. Disse opplysningene brukes for å utføre det som er naturlig i de ulike tilfellene. F.eks. trenger vi din epost-adresse hvis vi skal varsle om nye blogginnlegg eller svare deg på epost, osv.

Når du kommenterer et innlegg.

Når du legger inn kommentarer til et blogginnlegg, må du oppgi navn og epost-adresse. Dessuten blir din IP-adresse automatisk registrert. Vi trenger epost-adressen for lettere å sile ut spam og skurkestreker. Og fordi det en sjelden gang er nødvendig å kontakte den som skrev kommentaren. Epost-adressen og IP-adressen blir som oftest fjernet innen et par uker og senest innen et år.

Når du velger å bli varslet om nye kommentarer.

Hvis du har kommentert et blogginnlegg og valgt å bli varslet når det kommer andre kommentarer til det samme innlegget, får vi vite ditt navn og din epost-adresse. Dessuten blir din IP-adresse automatisk registrert. Epost-adressen er nødvendig for å kunne sende deg et varsel når det kommer nye kommentarer. I eposten som varsler om den nye kommentaren, ligger det en mulighet til å avslutte varslingstjenesten.
Epost-adressen din oppbevares til du selv avslutter varslingstjenesten. Men IP-adressen blir som oftest fjernet innen et par uker og senest innen et år.

Når du abonnerer på varsling av nye blogg-innlegg.

Dersom du velger å abonnere på bloggen, altså ønsker å få et varsel hver gang vi publiserer et blogginnlegg, må du oppgi ditt navn og din epost-adresse. Dessuten blir din IP-adresse automatisk registrert. Epost-adressen trenger vi for å kunne sende deg varsler. Og det ligger i kortene at du selvsagt aksepterer å få tilsendt epost som forteller at et nytt blogginnlegg er publisert, for det er jo hele poenget.

Du må også akseptere vår personvernerklæring. Og dermed blir vi nødt til å registrere og oppbevare både navn, epost-adresse og IP-adresse, for vi å kunne bevise at det faktisk var du og ikke noen andre som aksepterte personvernerklæringen.

Når du bekrefter å ha lest personvernerklæringen.

Når du bekrefter at du har lest vår personvernerklæring, får vi automatisk vite din IP-adresse. Dette er fordi vi trenger bevis på at du har akseptert personvernerklæringen vår.

Når du kontakter oss.

Hvis du kontakter oss via epost, får vi automatisk vite din epost-adresse, ditt navn, og selvsagt alt du skriver i eposten. Dette er opplysninger som automatisk følger med når du sender epost.

Å sende epost, er i seg selv vanligvis ikke avlyttingssikkert. Men vi har et epost-system som oppbevarer epostene på en avlyttingssikker måte etter at vi har mottatt dem (hvis du sender til vår protonmail-adresse).

Vi oppbevarer meldingene og de opplysningene de inneholder, så lenge vi mener det er fornuftig og nødvendig, men sjelden mer enn 6 mndr.

Vi bruker ikke kontakstskjema lenger.

Når vi kontakter deg.

Når vi besvarer din henvendelse, vil vårt svar oversendes som en helt vanlig epost. Dermed vil vår besvarelse typisk være åpen for avlytting under selve sendingen, akkurat som nesten all verdens epost er.

Slette opplysningene vi har om deg.

Hvis du ønsker å vite hvilke opplysninger vi har om deg, gjøres det inntil videre ved å kontakte oss med beskjed om å få vite hvilke opplysninger vi har om deg.

Hvis du ønsker at vi skal slette opplysningene vi har om deg, gjøres det inntil videre ved å kontakte oss med beskjed om å slette opplysningene vi har om deg.