Personvern

(Info oppdatert 12.08.2018)

Nye personvernregler

Midt i ferien 2018 trådte en ny lov om personvern i kraft. Den kalles Personvernforordningen og er kanskje bedre kjent som GDPR. Du kan lese litt om dette på Forbrukerrådets nettside.

Hvem er vi?

Vår nettsted-adresse (url) er: https://ipadkurs.no.
Bak disse nettsidene som orienterer om våre iPad-kurs, står organisasjonene HLF Oslo Syd-Vest, organisasjonsnr 990619263 og HLF Oslo Nord-Øst, organisasjonsnr 990619158. Mer info om oss finner du på vår Om-side.

Vår personvern-filosofi

Når du bruker disse nettsidene og de mulighetene som finnes her, registrerer vi så lite som mulig informasjon om deg og det utstyret du benytter.

Noen teknisk grunnleggende og halv-personlige opplysninger blir samlet inn automatisk. Direkte personopplysninger (feks navn og adresse) registreres bare etter at du har gitt oss tillatelse til det.

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også be om å få slettet opplysningene, men det er ikke alltid mulig å etterkomme ditt ønske fullt ut, for myndighetene krever at vi i bestemte tilfeller oppbevarer visse opplysninger en viss tid.

Avhengig av hvordan du bruker nettsidene

Hvordan du bruker våre nettsider, påvirker hva vi registrerer og oppbevarer. Derfor har vi valgt å dele opp personvernbeskrivelsen slik at det er lettere å se hva som skjer i de ulike brukstilfellene. Nedenfor forteller vi litt om dette.

Passiv bruk

Når du besøker våre sider på en passiv måte, dvs bare ser på dem og klikker på lenker, registrerer og oppbevarer vi enkelte opplysninger som bare til en viss grad er personlige. Men opplysningene blir anonymisert av vårt system, slik at vi ikke kan identifisere, profilere og spore deg. Disse opplysningene blir også kryptert, altså gjort uleselig for andre. Skulle vi få et datainnbrudd, kan opplysningene dine derfor ikke identifiseres av skurkene.

Du har en avlyttingssikker forbindelse (ref hengelåsen) når du besøker våre nettsider. Det skal derfor ikke være mulig for andre å få rede på hva slags informasjon du leser.

Registrering av slike opplysninger som ikke er direkte personlige, er nødvendig for å sikre at nettsidene fungerer bra for de besøkende, og for å måle hvor populære de ulike sidene våre er, samt for å se hva slags type utstyr som er vanlig å bruke når våre nettsider besøkes. Opplysningene benyttes også i forbindelse med beskyttelse mot data-innbrudd.

De fleste av denne typen opplysninger slettes i løpet av noen dager. Enkelte oppbevares i opp til ett år.

Vi tar regelmessig sikkerhetskopi av nettsidene. Sikkerhetskopiene er kryptert og dermed uleselige for andre enn oss selv. Derfor er de beskyttet mot avlytting hvis de skulle komme på avveie. Skulle vi få et datainbrudd, vil sikkerhetskopiene være uleselig for skurkene.

Husk at noen av våre lenker fører deg vekk fra våre nettsider og over til andre aktører hvor vi ikke har kontroll på hvordan personvernet er.

Info-kapsler (cookies)

Vi benytter ikke informasjonskapsler (cookies) med personlig eller halv-personlig informasjon, eller som kan brukes for å spore deg og dine aktiviteter. Vi benytter kun et par stykker som er fullstendig upersonlig og brukes til helt grunnleggende intern teknisk bruk.

Aktiv bruk

Når du bruker våre sider på en aktiv måte (dvs kontakter oss, eller lignende), registrerer og oppbevarer vi opplysninger som er virkelig personlige, f.eks. navn, epost-adresse, mobil-nr og lignende.

Disse opplysningene brukes for å utføre det som er naturlig i de ulike tilfellene. F.eks. trenger vi din epost-adresse hvis vi skal svare deg på epost, osv, og vi er pålagt å vite ditt fødselsår når du går på kurs hos oss.

Når du kontakter oss

Når du kontakter oss, trenger vi å vite din epost-adresse, ditt mobiltelefonnummer eller din postadresse for at vi skal kunne besvare din henvendelse. Du må også skrive inn ditt budskap, ellers kan vi ikke gi noe fornuftig svar.

Informasjonen kan skrives inn i nettsidens kontaktskjema, sendes oss via epost, sms eller brev. I alle tilfeller er det en viss risiko for at opplysningene kan snappes opp av utenforstående både under oversending til oss og mens de oppbevares hos oss. Epost-sendinger er ikke avlyttingssikre.

Vi oppbevarer meldingene og de opplysningene de inneholder, så lenge vi mener det er fornuftig og nødvendig, men sjelden mer enn ett år.

Når vi besvarer din henvendelse, vil vårt svar oversendes som en helt vanlig epost, en helt vanlig sms eller et helt vanlig brev. Dermed vil vår besvarelse i prinsippet være åpen for avlytting under selve sendingen.

Vi oppbevarer kopi av våre svar og de opplysningene de inneholder, så lenge vi mener det er fornuftig og nødvendig, men sjelden mer enn ett år.

Påmelding til kurs

Når du melder deg på et kurs hos oss, er vi nødt til å vite ditt navn, din postadresse, ditt fødselsår og selvsagt hvilket kurs du ønsker. For å kunne varsle deg effektivt om tildeling av plass og eventuelle viktige ting før kursstart og senere under kursets gang, ønsker vi også å vite din epost-adresse og ditt mobiltelefonnummer.

Informasjon som skrives inn i påmeldingsskjemaene på våre nettsider, og informasjon som sendes oss via epost, sms og brev, er ikke sikret mot avlytting under innsending og heller ikke under oppbevaring.

Våre kurs inngår i det norske voksenopplæringssystemet. Dermed er vi underlagt regler vi ikke har kontroll over. Feks blir de innsamlede opplysningene lagt inn i et datasystem kalt KursAdmin hvor også andre kursarrangører har tilgang til opplysningene. Vi har heller ikke kontroll på hvor lenge opplysningene blir liggende før de slettes. Og vi har ikke kontroll på hvor godt de er sikret mot lekkasje og datainnbrudd. Det samme gjelder for sikkerhetskopier av opplysningene.

Slette opplysningene vi har om deg

Hvis du ønsker å vite hvilke opplysninger vi har om deg, gjøres det ved å kontakte oss med beskjed om å få vite hvilke opplysninger vi har om deg.

Hvis du ønsker at vi skal slette opplysningene vi har om deg, gjøres det ved å kontakte oss med beskjed om å slette opplysningene vi har om deg.